วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2552

การเรียนเก่งด้วยตัวเอง

ขอแนะเคล็ดลับวิธีการเรียนหนังสือให้เก่งแบบง่าย ๆ มาฝาก.....
- เริ่มจาก ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าจะอ่านแต่ละวิชา หรือทำการบ้านมากน้อยแค่ไหน จากนั้นลงมือทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

- หากวิชาไหนที่ยากมาก ลองรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ช่วยกันติว
- หาเวลาอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนทุกๆวัน วันละ 1-2 ชั่วโมง จนเป็นนิสัย
- ฝึกทักษะการเรียนอยู่เสมอๆ เช่น ฝึกอ่านให้เร็วขึ้น จดบันทึกเป็นระบบ จัดระเบียบความคิด และ สรุปเนื้อหา
- ทำการบ้านหรือรายงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จทันเวลา
- อย่างสุดท้ายต้องตั้งใจเรียนด้วยตนเอง เพราะไม่มีใครช่วยเราได้
เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถเรียนเก่งได้ด้วยตัวเอง