วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551

สีน้ำ..ART


ชื่อหนังสือ : รูปแบบและเทคนิคการระบายสีน้ำ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ผู้เขียน : ผู้ช่าวยศาสตราจารย์โกศล พิณกุล

ART....


ชื่อหนังสือ : วาดเส้น ภาพคน
ผู้เขียน : อาจารย์อนันต์ ประภาโส ศบ.มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , คม.ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปุณณภพ บุญเกตุ

หนังสือวาดเส้นภาพคนที่สมบูรณ์ที่สุด ... เพื่อนำไปเป็นคู่มือในการฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะ เพื่อสอบเข้าคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งต้องสอบวิชา วาดเส้นภาพคน (Figure) หรือใช้ฝึกฝนเพื่อประกอบอาชีพช่างเขียน

อยากเรียนวาดรูปเชิญที่นี่เลยคร้าส์

สนุกเพลิดเพลิน สร้างรายได้ สร้างสรรค์ความคิด- อุปกรณ์ฟรี (เรียนห้องแอร์)
ค่าเรียนเพียง 105 บาทหลักสูตร 150 ชั่วโมง
เปิดเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์
รอบบ่าย 13.00-16.00
รอบค่ำ 17.00-20.00
เปิดรับสมัครเรียนตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. 2550
เรียนเกี่ยวกับการร่างและลงน้ำหนัก
1. หุ่นนิ่ง
2. คนเหมือน
3. ทิวทัศน์ ด้วยดินสอ และพู่กันลงหมึกสี
4. การเพ้นท์สี ลงพื้นผ้าต่างๆหลักสูตร 48 ชั่วโมงเรียนวันอาทิตย์ เรียนเวลา 09.00-16.00 น
เปิดเรียนวันที่ 4 ก.พ. 50
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ค่าเรียน 202 บาท
*สถานที่ติดต่อ โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (บางรัก) หลังโรงพักยานนาวาโทร. 02-2366-929
หรือติดต่อโดยตรง อ. ตั้ม 086-599-6635
ถ้าอยากเรียนอะไรเพิ่ม สามารถคุยกันได้

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551

"เรือกับหาดทราย"


"การพักผ่อนของพระอาทิตย์"


"ริมทะเล"


ศิลปะ (art) >เส้น (line)<เส้น คือ ร่องรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด หรือถ้าเรานำจุดมาวางเรียงต่อ ๆ กันไป ก็จะเกิดเป็นเส้นขึ้น เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกว้าง ทำหน้าที่เป็นขอบเขต ของที่ว่าง รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก สี ตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแกนหรือ โครงสร้างของรูปร่างรูปทรง
เส้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดง ความรู้สึก และอารมณ์ได้ด้วยตัวเอง และด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่าง ๆ ขึ้น เส้นมี 2 ลักษณะคือ เส้นตรง (Straight Line) และ เส้นโค้ง (Curve Line) เส้นทั้งสองชนิดนี้ เมื่อนำมาจัดวางในลักษณะต่าง ๆ กัน จะมีชื่อเรียกต่าง ๆ และให้ความหมาย ความรู้สึก ที่แตกต่างกันอีกด้วย
ลักษณะของเส้น
1. เส้นตั้ง หรือ เส้นดิ่ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง2. เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย3. เส้นเฉียง หรือ เส้นทะแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง4. เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซก แบบฟันปลา ให้ความรู้สึก คลื่อนไหว อย่างเป็น จังหวะ มีระเบียบ ไม่ราบเรียบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง5. เส้นโค้ง แบบคลื่น ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง สุภาพ อ่อนโยน นุ่มนวล6. เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หรือเติบโตในทิศทางที่ หมุนวนออกมา ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุด7. เส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง การเปลี่ยนทิศทาง ที่รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง8. เส้นประ ให้ความรู้สึกที่ไม่ต่อเนื่อง ขาด หาย ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความเครียด
ความสำคัญของเส้น
1. ใช้ในการแบ่งที่ว่างออกเป็นส่วน ๆ2. กำหนดขอบเขตของที่ว่าง หมายถึง ทำให้เกิดเป็นรูปร่าง (Shape) ขึ้นมา3. กำหนดเส้นรอบนอกของรูปทรง ทำให้มองเห็นรูปทรง (Form) ชัดขึ้น4. ทำหน้าที่เป็นน้ำหนักอ่อนแก่ ของแสดงและเงา หมายถึง การแรเงาด้วยเส้น5. ให้ความรู้สึกด้วยการเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูป และโครงสร้างของภาพวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2551

La motslinetteLa motslinette


Principe :
- Prenez deux mots (l'un doit avoir une légère consonance avec l'autre...).


- Passez-les à la motslinette.


- Dégustez le nouveau mot ainsi créé.


- Donnez la définition du mot- Donnez votre opinion sur son goût ...
Par exemple :


Vachameau * : n.f. Animal cornu de la famille des bovicamélidés, dont les bosses ont tendance à prendre du volume à chaque jeu de maux.
* (ou vachamot, l'orthographe est discutable...)

Un autre exemple ?