วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552

การเรียนให้สำเร็จ

การเรียนให้สำเร็จ
การเรียนให้สำเร็จได้ต้องอาศัยสติปัญญา และการมีวิธีเรียนที่ถูกต้อง ด้วยเทคนิคการพัฒนาวิธีเรียนให้ได้ผลที่วัยรุ่นควรปฏิบัติ คือ
1. ก่อนจะลงมือเรียน หรือทำงานใด ๆ ก็ตาม เช่น อ่านตำรา ทำแบบฝึกหัดใช้เวลา 3-5 นาที กำหนดใจ ให้สงบนิ่งเป็นหนึ่งเดียว แล้วจึงลงมือทำ ขณะทำงานพยายามมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่คิดฟุ้งซ่าน
2. ควรกำหนดเวลา และสถานที่ที่ใช้เรียนหรือทบทวนเกี่ยวกับการเรียนให้เป็นที่เป็นทาง ถ้าสามารถมีโต๊ะ หนังสือ หรือมีห้องส่วนตัว ก็ควรทบทวนบทเรียนหรือทำการบ้านในห้อง จะได้มีสมาธิในการทำ ไม่วอกแวก ไม่ถูกรบกวน หรือขัดจังหวะ
3. การเรียนที่มีลักษณะเฉพาะวิชา ควรฝึกฝนและปฏิบัติตาม เช่น วิชาคณิตศาสตร์จะต้องทำความ เข้าใจในหลักการ และฝึกฝนการทำแบบฝึกหัดให้มาก วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ต้องอ่านมาก ฝึกพูด และฝึกการนำไปใช้ มาเป็นวิธีเรียนแบบการศึกษานอกโรงเรียนระบบทางไกล จะต้องอ่านเอกสารพร้อมกับ การฟังรายการวิทยุเพื่อให้เกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้น
4. ฝึกฝนให้เป็นคนที่จะใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียน การอ่านตำรา เอกสาร เกี่ยวกับวิชา ต่าง ๆ เพราะโลกในยุคนี้จำเป็นต้องฝึกนิสัยใฝ่หาความรู้ ด้วยการ ดู ฟัง วิเคราะห์ ข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อนานาประเภท ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม ตลอดจนฝึกฝน ที่จะรู้จักวิเคราะห์ พิจารณาความน่าเชื่อถือของข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ก็จะช่วยให้เราเรียนรู้ ทันโลก ทันเวลา ทันเหตุการณ์
5. ฝึกตนเองให้มีนิสัยขยัน อดทน เพราะการเรียนให้สำเร็จต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ความอดทน และไม่เกียจคร้าน สิ่งเหล่านี้เราต้องสร้างกำลังใจให้เข้มแข็งที่จะเอาชนะตนเอง ให้ทำในสิ่งที่เป็น ประโยชน์ต่อตนเอง
6. สร้างความมั่นใจในตนเองโดยการฝึกคิดทางบวก เพราะกลไกทางจิตของเราจะพยายามผลักดันให้ เราทำตามสิ่งที่เราคิด ถ้าเรามั่นใจตนเองว่าสามารถทำได้ เราก็มักจะทำได้ ตรงข้ามถ้าเราคิดว่า การเรียน เป็น เรื่องยาก เราก็จะไม่อยากเรียน เราจึงควรปลุกใจตนเองเสมอ
7. การเรียนดีนั้น คนเราอาจมีความถนัดในวิธีเรียนแตกต่างกัน ถ้าเรามีวิธีหรือถนัดแบบใดก็จงใช้ แบบนั้นเช่น บางคนเวลาเรียนแล้วต้องสรุปเรื่องสำคัญไว้ทบทวน บางคนชอบอ่านหนังสือมาก ๆ บางคน อ่านแล้วชอบเล่าให้เพื่อนฟัง หรือบางคนตั้งใจฟังครูอธิบายแล้วทบทวนเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจ
8. การฝึกฝนความจำ ความจำเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะเรียนให้ดี ความจำจะเป็นพลังความรู้ของเรา ได้ดี โดยเราต้องหมั่นฝึกฝนและใช้มันอยู่เสมอ การฝึกความจำทำได้โดยฝึกตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต ตั้งใจที่จะจำ รื้อฟื้นเรื่องที่ต้องจำมาทบทวนบ่อย ๆ หมั่นเปรียบเทียบหรือหัดอุปมาอุปมัย ตลอดจนการ ฝึกฝนให้จำแต่แก่นสาระของความรู้

วิธีเพิ่มความจำให้สมอง

วิธีเพิ่มความจำให้สมอง
ถ้ามีความรูสึกว่า ความจำเราแย่ลง เรามีวิธีเพิ่มความจดจำให้สมองมาฝาก

1. บริหารสมองอยู่เสมอ เช่น ต่อจิ๊กซอว์ เล่นครอสเวิร์ด นั่งคิดเลข …
2. กินผักผลไม้สด เช่น ผลไม้ที่มีสีแดง ม่วง น้ำเงิน … โดยเฉพาะตระกูลเบอร์รี่ต่างๆ จะมีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดที่มีความเข้มข้นสูงที่เรียกว่า Anthocyanidin
3. ลดปริมาณแอลกอฮอล์
4. ออกกำลังกาย การออกกำลังกายยังไปเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกระตุ้นความจำของสารเคมีในสมอง ที่เรียกว่า Brain-Derived Neurotrophic Factor) ให้ทำงานได้ดีขึ้นด้วย
5. จดบันทึก ถ้าเรามีเรื่องให้จำมาก ความจำเราอาจจะแย่ เพราะจำได้ไม่หมด ลองหันมาจดบันทึกดูสิคะ จะทำให้สมองเราผ่อนคลายมากทีเดียว
6. ทำสมาธิ ถ้าเราเครียดมากๆ ผ่อนคลายโดยการนั่งสมาธิ ให้จิตใจของเราสงบขึ้น ลองทำตามเคล็ดลับที่เอามาฝากนี้ รับรองว่าสมองของคุณจะโปรดโปร่งขึ้น และมีความสามารถในการจดจำดีขึ้นตามลำดับ