วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552

คำคม


It's easy to say 'I LOVE YOU'. But only 'I DO' says you're really one, for always...


คําว่ารักใครก็พูดได้ แต่สิ่งสําคัญกว่านั้นคือรักที่รักจริงๆ จากหัวใจ ...