วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ราชินี รุ่น 91


คำศัพท์จากอินเตอร์เน็ตที่น่าสนใจ

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้แพร่หลาย และมีบทบาทและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น มีคำศัพท์หลายคำที่มีการพูดทับศัพท์มากขึ้น อาจจะมีหลายคำศัพท์ที่เป็นชื่อย่อหรือชื่อเฉพาะ ดังนั้นจึงขอรวบรวมคำศัพท์เฉพาะมานำเสนอในลักษณะที่จะขยายความเพื่อทำความเข้าใจในคำศัพท์เทคนิคเหล่านี้มากขึ้น
A

Archie
กลไกการค้นหาแฟ้มข้อมูลที่ต้องการบนอินเทอร์เน็ต Archie เป็นระบบรวบรวบไดเร็คทอรีและชื่อไฟล์ที่มีอยู่ในฐานบริการ ftp บนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการแก่ผู้สอบถาม Archie จะตอบความต้องการ เพื่อบอกแหล่งที่เก็บแฟ้ม เพื่อให้เข้าไปทำการโอนย้ายแฟ้มข้อมูลในตำแหน่งแอดเดรสที่ถูกต้อง Archie จึงเป็นสถานีบริการที่ให้บริการผู้ใช้บนอินเทอร์เน็ตเพื่อการสอบถามแหล่งข้อมูล ARP-Address Resolution Protocol
เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการค้นหาเพื่อทำการเชื่อมโยงระหว่างแอดเดรส IP กับแอดเดรสในระดับฟิสิคัล เช่น แอดเดรสอีเธอร์เน็ต การทำงานส่วนนี้จะกระทำในเครื่องหลักทุกเครื่องก่อนการส่งข้อมูล แพคเก็ต IP ลงในเฟรมระดับฟิสิคัล การหาแอดเดรสจะเป็นการหาแอดเดรสปลายทางที่ต้องการจะติดต่อด้วย มีวิธีการสอบถามไปยังเครื่องที่ต่ออยู่ในเครือข่ายเดียวกันเพื่อหาแอดเดรสมาเป็นแอดเดรสของเฟรมที่จะส่ง


B
BBS
Bulletin Board System เป็นระบบให้บริการของสถานีบริการหลักที่ผู้ขอใช้บริการจะเรียกเข้ามาได้ การเรียกเข้ามาอาจผ่านทางโมเด็ม เมื่อเชื่อมโยงติดต่อได้แล้ว ผู้ขอใช้บริการสามารถอ่านข่าวจากกระดานข่าว หรือขอดูข้อมูลในสถานีบริการ BBS นี้ได้ และยังสามารถฝากข้อความเอาไว้ได้ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการรูปแบบพิเศษอื่น ๆ ที่ผู้ตั้ง BBS จะเป็นผู้กำหนดขึ้น bookmark
เป็นสมุดบันทึกเล่มเล็ก ๆ ที่มีไว้สำหรับการบันทึกแอดเดรสของสถานี WWW (World Wide Web) ที่ผู้เรียกดูจากบราวเซอร์จะเก็บบันทึกไว้ การมีสมุดบันทึกเก็บแอดเดรสไว้เพื่อความสะดวก เช่น เมื่อเรียกผ่านบราวเซอร์ไปพบโฮมเพจหรือแหล่งข้อมูลถูกใจ และอยากจะเก็บสถานที่ไว้ เพื่อว่าคราวต่อไปจะได้เรียกเข้ามายังตำแหน่งที่ต้องการได้โดยทันที และไม่ต้องเสียเวลาจดจำ ซึ่งชื่อแอดเดรสบางแห่งจดจำได้ยาก bookmark จึงมีประโยชน์มาก browser
ระบบเวบประเภทไคล์เอ็นต์ โปรแกรมบราวเซอร์เป็นโปรแกรมไคล์เอ็นต์ที่จะเรียกไปยังเวบเซอร์ฟเวอร์ โปรแกรมบราวเซอร์ที่มีชื่อเสียงได้แก่ โปรแกรมเน็ตสเคป บราวเซอร์จึงทำหน้าที่ในการท่องไปเพื่อเปิดอ่านไฮเปอร์เท็กซ์ โดยใช้โปรโตคอลการเชื่อมโยงชื่อ http อย่างไรก็ตาม ขีดความสามารถของบราวเซอร์มีเพิ่มขึ้นอีกมาก ที่จะทำให้ผู้ใช้งานบนอินเทอร์เน็ตท่องโลกอินเทอร์เน็ต

C
C Shell
เป็นเชลล์ครอบตัวยูนิกซ์ที่ใช้เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้ยูนิกซ์กับแกนกลางของยูนิกซ์ บนเชลล์มีคำสั่งต่าง ๆ ให้ผู้ใช้เรียกใช้ได้ เชลล์จะเป็นตัวแปรคำสั่งและส่งไปเรียกโปรแกรมที่ตรงกับคำสั่งมาทำงานตอบสนองผู้ใช้ ซีเชลล์เป็นเชลล์ตัวหนึ่งที่มีผู้นิยมใช้กันมาก คำสั่งบนอินเทอร์เน็ตที่เรียกใช้ผ่านจากเชลล์นี้ได้ CGI-Common Gateway Interface
เป็นวิธีการเชื่อมโยงจากเวบเซอร์ฟเวอร์เข้าหาโปรแกรมอื่น โดยออกผ่านโปรแกรมจัดการเวบเซอร์ฟเวอร์ เมื่อผู้เรียกใช้เซอร์ฟเวอร์เรียกผ่าน CGI เพื่อทำงานบางอย่างที่เตรียมไว้ เช่น การค้นหาข้อมูล การโต้ตอบตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้เรียกเข้ามา CGI เป็นวิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพของเวบเซอร์ฟเวอร์ Chat
การพูดคุยบนเครือข่าย การพูดคุยด้วยการส่งตัวอักษรแบบออนไลน์ระหว่างกัน คู่สนทนาอาจอยู่กันคนละซีกโลก แต่ก็สามารถออนไลน์โต้ตอบกันได้ด้วยตัวอักษรผ่านทางจอภาพ Client
ผู้ขอใช้บริการ การประยุกต์บนอินเทอร์เน็ตมีลักษณะเป็นผู้ให้บริการเรียกว่า เซอร์ฟเวอร์ และผู้ขอใช้บริการเรียกว่า ไคล์เอ็นต์ ไคล์เอ็นต์เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ แต่จะติดต่อไปยังเครื่องให้บริการที่อยู่บนเครือข่ายเพื่อขอใช้บริการต่าง ๆ เช่น บราวเซอร์เป็นโปรแกรมไคล์เอ็นต์เพื่อเรียกไปยังเซอร์ฟเวอร์เพื่อขอข้อมูลไฮเปอร์เท็กซ์

D
DNS-Domain Name System
ระบบการตั้งชื่อบนอินเทอร์เน็ต ทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่มีหมายเลขประจำ หมายเลขนี้เรียกว่า IP การจดจำหมายเลขทำได้ยาก จึงมีวิธีการตั้งชื่อให้จดจำและใช้งานง่าย ระบบชื่อจึงถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐาน โดยแบ่งตามลำดับขั้นตามสภาพภูมิศาสตร์ เป็นประเทศ ประเภทขององค์กร และชื่อองค์กร เช่น ku.ac.th th คือชื่อประเทศไทย ac เป็นประเภทองค์กร และ ku เป็นชื่อองค์กร download
การโอนย้ายข้อมูลหรือแฟ้มข้อมูลจากเครื่องหลัก (โฮสต์) มายังเครื่องพีซีหรือเครื่องที่ผู้ใช้กำลังทำงาน การโอนย้ายข้อมูลในทิศทางนี้จะตรงข้ามกัน คำว่า upload document database
ระบบฐานข้อมูลแบบเอกสาร เป็นระบบการจัดเก็บเอกสารไว้ในฐานข้อมูล เอกสารที่เก็บเป็นได้ทั้งข้อความ รูปภาพ ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันมีความต้องการจัดเก็บเอกสารไว้ในฐานข้อมูล ทำการเรียกค้นหาหรือเรียกใช้ในภายหลังได้

E
e-mail
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการส่งข้อความจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง มีระบบการกำหนดแอดเดรส เช่น บนอินเทอร์เน็ต มีแอดเดรสเป็นชื่อโฮสต์คอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบชื่อโดเมน เช่น nwg.nectec.or.th หากผู้ใช้เป็นผู้หนึ่งที่อยู่บน โฮสต์ก็จะมีชื่อบัญชี (account) หรือยูสเซอร์เนมประกอบอยู่ด้วย เช่น admin@nontri.ku.ac.th การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการส่งเหมือนจดหมายจริง โดยจะไปเก็บไว้ในเมล์บ็อกซ์ของผู้รับปลายทาง รอจนกว่าผู้รับปลายทางจะมาเปิดเมล์บ็อกซ์นำจดหมายไป encryption
การเข้ารหัสเพื่อรักษาความลับของข้อมูลข่าวสาร การเข้ารหัสนี้มีวิธีการหลายวิธี การเข้ารหัสจะมีกุญแจซึ่งเป็นรหัสสำหรับผู้รับปลายทางที่จะเอามาไขถอดรหัสออกดู วิธีการของการเข้ารหัสมีอัลกอริธึมที่ตกลงกันไว้โดยเฉพาะ ผู้ที่มีกุญแจจะเป็นผู้ที่ถอดรหัสได้

F
FAQ-Frequency Asked Question
คำถามที่ถามกันบ่อย ๆ จะได้รับการรวบรวมไว้พร้อมกับคำตอบเก็บไว้บนเครือข่ายตามกลุ่มหรือหัวข้อ เพื่อให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ต้องถามซ้ำ โดยเปิดหาดูจาก FAQ ก่อน การถามคำถามมักถามไปยังกลุ่มข่าวหรือกลุ่มผู้สนใจในกิจกรรมใด หรือผู้ดูแลระบบ การประมวลคำตอบของคำถามที่ถามบ่อยจึงเป็นเรื่องที่ลดภาระงานของผู้ตอบลงได้ finger
คำสั่งในยูนิกซ์ที่ใช้สำหรับสอบถามว่า ขณะนี้มีผู้ใช้เครื่องในโฮสต์ที่กำหนดเป็นใครบ้าง ถ้าถาม finger โดยไม่มีการกำหนดชื่อเครื่องจะหมายถึง ถามว่าเครื่องที่ผู้ใช้กำลังทำงานอยู่มีใครเป็นผู้ใช้บ้าง คำสั่ง finger สามารถถามโดยการบอกชื่อเครื่องด้วย เช่น finger@nontri.ku.ac.th firewall
ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายองค์กร องค์กรที่ต้องการตั้งด่านดูแลรักษาความปลอดภัยสามารถกำหนดให้มีระบบไฟร์วอลล์ ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารและการเข้าออกของข้อมูลข่าวสารในองค์กร ดังนั้นจึงตั้งโปรแกรมให้ปิดสกัดกั้นเอกสารข้อความหรือการเข้าสู่ระบบที่ไม่ต้องการได้ flame
การตอบโต้ด้วยคำพูดรุนแรง กล่าวหาอย่างหยาบคาย หรือการใช้วาจาไม่สุภาพในการโต้ตอบ บนอินเทอร์เน็ตมีกลุ่มข่าวที่เปิดอิสระเสรีในการเขียนและการโต้ตอบแสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นแบบก้าวร้าว แบบใช้คำหยาบ แบบใช้วาจาไม่สุภาพ จึงจัดอยู่ในกลุ่มนี้ freeware
ซอฟต์แวร์ที่ผู้พัฒนาพัฒนาขึ้นมาแล้วยินดีให้บุคคลอื่นนำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอก แต่โดยหลักการแล้วจะต้องไม่ไปดัดแปลงหรือแก้ไข หากนำไปดำเนินการใดต้องกล่าวอ้างถึงของเดิม หรือแจ้งให้เจ้าของเดิมทราบ ซอฟต์แวร์ประเภทนี้มีบนอินเทอร์เน็ตมากพอควร เป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องจ่ายเงิน ซอฟต์แวร์ฟรีประเภทนี้มีพบเห็นมาจากการพัฒนาของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือกลุ่มห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
FTP
เป็นคำย่อมาจาก File Transfer Protocol โปรโตคอลนี้ใช้สำหรับการโอนย้ายข้อมูลข่าวสาร การโอนย้ายด้วย FTP เป็นสิ่งที่แพร่หลาย ผู้ใช้สามารถคัดลอกไฟล์บนฐาน ftp ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ FTP ต้องทำอยู่บนเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอล TCP/IP FYI
เป็นคำย่อมาจาก for your information ใช้เมื่อเขียนข่าว หรือเขียนในเอกสารจดหมาย ข้อความ เพื่อลดขนาดตัวอักษรให้สั้นลง รูปแบบของตัวย่อเป็นที่เข้าใจของหมู่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป การใช้ตัวย่อยังช่วยประหยัดในเรื่องการสื่อสาร และประหยัดในเรื่องการพิมพ์ข้อความ

G
Gateway
ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น จะมีทางเชื่อมต่อจากเครือข่ายออกไป ทางเชื่อมต่อนี้เราเรียกว่าเกตเวย์ เกตเวย์จึงเสมือนประตูทางออกจากเครือข่ายหนึ่ง เช่น ถ้าเราสร้างเครือข่ายขององค์กร และหากต้องการเชื่อมเข้าสู่อินเทอร์เน็ตก็ต้องทำเกตเวย์เข้าสู่อินเทอร์เน็ต GIF
ระบบไฟล์รูปภาพที่ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท american online มีวิธีการบีบอัดข้อมูลรูปภาพให้เล็กลงและนำมาแสดงผลได้ดี ปัจจุบันนิยมใช้กันบนข้อมูลไฮเปอร์เท็กซ์ groupware
ซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกัน และตอบสนองการทำงานของบุคคลเป็นกลุ่มในองค์กร การทำงานเป็นกลุ่มในองค์กรย่อมต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยงาน ซอฟต์แวร์นี้จึงต้องทำงานบนเครือข่ายเพื่อตอบสนองการทำงานเป็นกลุ่ม Gopher
มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐเมนเนโซต้าได้พัฒนาระบบการเรียกค้นข้อมูลผ่านระบบเมนู และให้ชื่อระบบนี้ว่า โกเฟอร์ ระบบโกเฟอร์จะมีเซอร์ฟเวอร์ที่เชื่อมโยงต่อกันบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้เรียกค้นสามารถเรียกค้นผ่านเมนูและเชื่อมโยงต่อไป จนในที่สุดถึงข้อมูลที่ต้องการค้นได้ ระบบโกเฟอร์เป็นระบบที่พัฒนามานานแล้ว

H
homepage
เอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ที่เขียนขึ้นและวางไว้บนเครื่องเวบเซอร์ฟเวอร์ เมื่อเรียกเข้าครั้งแรกไปยังเวบเซอร์ฟเวอร์จะพบเอกสารหน้าแรกของเครื่องนั้นที่เตรียมไว้ เราเรียกไฮเปอร์เท็กซ์ของเครื่องนั้นว่าโฮมเพจ โฮมเพจยังรวมถึงเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ส่วนตัวหรือขององค์กรย่อยที่เขียนขึ้นเฉพาะของตัว และหากใครเรียกเข้าหาเพื่อแสดงผลก็จะพบโฮมเพจนั้น ๆ ก่อน host
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหลักที่ต่ออยู่บนเครือข่ายเราเรียกเครื่องหลักนี้ว่าโฮสต์ ปกติโฮสต์จะมีชื่อเครื่องตามหลักสากล และเป็นเครื่องที่ให้บริการหรือเรียกว่าเป็นเซอร์ฟเวอร์ มีผู้ใช้ได้หลาย ๆ คนในเวลาเดียวกัน


HTML
เป็นคำย่อมาจาก Hypertext Markup Language เป็นมาตรฐานของการสร้างไฮเปอร์เท็กซ์ โดยใช้หลักการกำหนดลักษณะสมบัติของไฮเปอร์เท็กซ์ เพื่อแสดงผลด้วยแท็ก การกำหนดแท็กต่าง ๆ ใช้รูปแบบข้อความ ดังนั้น HTML จึงเขียนขึ้นเป็นไฟล์เอกสาร ซึ่งภายในสามารถเชื่อมโยงกับไฟล์รูปภาพ เสียง วิดีโอ หรือไฮเปอร์เท็กซ์ด้วยกันเองได้ และเชื่อมโยงไปยังเครื่องอื่นก็ได้ HTTP
เป็นชื่อโปรโตคอลที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลไฮเปอร์เท็กซ์ โปรโตคอลนี้มีชื่อเต็มว่า Hypertext Transfer Protocol ขณะที่บราวเซอร์เรียกไปยังเวบเซอร์ฟเวอร์ จะใช้โปรโตคอลนี้ในการรับส่งข้อมูลกับเซอร์ฟเวอร์ hypertext
ระบบเอกสารที่เก็บไว้เป็นไฟล์เอกสาร แต่มีการเชื่อมโยงกับไฟล์อื่น ๆ เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ โดยเป็นวิธีการพิมพ์เอกสารหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างเวบ และเก็บไว้บนเวบเซอร์ฟเวอร์ เมื่อบราวเซอร์เรียกข้อมูลไฮเปอร์เท็กซ์ไปแสดงผล จะแสดงผลข้อมูลเหมือนหนังสือ มีการแสดงรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเชื่อมโยงเอกสารอื่นได้ด้วย Hytelnet
ระบบการใช้ telnet ที่เรียกหาโฮสต์ตามลำดับขั้นของการค้นหา มีเมนูจัดชื่อโฮสต์ไว้เป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้ใช้เลือกหาเป้าหมายหรือสถานที่ที่ต้องการ telnet ไปได้ง่าย

เรื่องปวดหัว น่ารุ้

รู้ไหมว่าอาการปวดศีรษะบางครั้งก็เกี่ยวกับอาหารที่คุณรับประทานเข้าไป วิธีง่ายๆ ที่จะสังเกตว่า อาหารชนิดไหนที่คุณรับประทานเข้าไปแล้วก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะ แบบไมเกรนให้ลองดูว่า หลังจากที่คุณบริโภคอาหารเข้าไปแล้วประมาณ 4-5 ชั่วโมง ถัดมาคุณมีอาการ ปวดหัวหรือไม่ ถ้ามี อาการปวดหัวของคุณอาจเกิดจากอาหารเหล่านั้นก็เป็นได้ ชีส เป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดอาการปวดหัวแบบไมเกรนเพราะชีสมีโปรตีนชนิดหนึ่งคือ Tyramine ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการปวดศีรษะได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีความรู้สึกไวต่อสารชนิดนี้ นอกจากนี้ ยังมีอาหารอีกหลายชนิดที่มี Tyramine สูง เช่น เนื้อวัว หัวหอม มะกอก ถั่ว ลูกเกด อะโวคาโด อาหารดอง และไวน์แดง ถ้าอยากดื่มไวน์แดงจริงๆ คุณอาจป้องกันอาการปวดศีรษะแบบไมเกรนได้ด้วยการกินยากันไว้ก่อน แต่ควร ปรึกษาแพทย์ในการใช้วิธีนี้ สารให้สีในอาหารและผงชูรสเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะแบบปกติ (หมายถึงอาการปวดหัวที่เกิด พร้อมกันสองข้าง) เนื่องจากสารเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้เลือดมีการไหลเวียนมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดหัวในคนบางคน อาหารเหล่านี้จะทำให้เกิดการปวดหัวในเวลาใดเวลาหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงหลังจากที่คุณบริโภคมันเข้าไป และมักเกิดขึ้น ซ้ำๆ กัน หลังจากที่รับประทานอาหารชนิดนี้ และไม่เหมือนกับอาหารที่ทำให้เกิดการปวดหัวแบบไมเกรน คืออาการปวดหัวชนิดนี้จะหายไปเมื่อร่างกายย่อยอาหารหมดไปแล้ว ทางที่ดีหมั่นสังเกตและจดบันทึกเอาไว้ว่า อาหารชนิดใดที่ทำให้คุณปวดศีรษะและพยายามหลีกเลี่ยงที่จะบริโภค เพียงแค่นี้ก็ไม่ต้องกินยาแก้ปวดทุกวันแล้ว