วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552

Hello Kitty House น่ารักที่สุดเรย


Ciao Ragazze…. come state? Purtroppo il tempo per scrivere in questo periodo è davvero poco, mi sono trasferita a Londra per l’estate ed ho anche avuto problemi con la connessione. In ogni caso volevo mostrarvi queste due spelndide casette di Hello Kitty…. trovo che quella rosa sia fantastica!!! A presto!!!

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552

การเรียนให้สำเร็จ

การเรียนให้สำเร็จ
การเรียนให้สำเร็จได้ต้องอาศัยสติปัญญา และการมีวิธีเรียนที่ถูกต้อง ด้วยเทคนิคการพัฒนาวิธีเรียนให้ได้ผลที่วัยรุ่นควรปฏิบัติ คือ
1. ก่อนจะลงมือเรียน หรือทำงานใด ๆ ก็ตาม เช่น อ่านตำรา ทำแบบฝึกหัดใช้เวลา 3-5 นาที กำหนดใจ ให้สงบนิ่งเป็นหนึ่งเดียว แล้วจึงลงมือทำ ขณะทำงานพยายามมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่คิดฟุ้งซ่าน
2. ควรกำหนดเวลา และสถานที่ที่ใช้เรียนหรือทบทวนเกี่ยวกับการเรียนให้เป็นที่เป็นทาง ถ้าสามารถมีโต๊ะ หนังสือ หรือมีห้องส่วนตัว ก็ควรทบทวนบทเรียนหรือทำการบ้านในห้อง จะได้มีสมาธิในการทำ ไม่วอกแวก ไม่ถูกรบกวน หรือขัดจังหวะ
3. การเรียนที่มีลักษณะเฉพาะวิชา ควรฝึกฝนและปฏิบัติตาม เช่น วิชาคณิตศาสตร์จะต้องทำความ เข้าใจในหลักการ และฝึกฝนการทำแบบฝึกหัดให้มาก วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ต้องอ่านมาก ฝึกพูด และฝึกการนำไปใช้ มาเป็นวิธีเรียนแบบการศึกษานอกโรงเรียนระบบทางไกล จะต้องอ่านเอกสารพร้อมกับ การฟังรายการวิทยุเพื่อให้เกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้น
4. ฝึกฝนให้เป็นคนที่จะใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียน การอ่านตำรา เอกสาร เกี่ยวกับวิชา ต่าง ๆ เพราะโลกในยุคนี้จำเป็นต้องฝึกนิสัยใฝ่หาความรู้ ด้วยการ ดู ฟัง วิเคราะห์ ข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อนานาประเภท ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม ตลอดจนฝึกฝน ที่จะรู้จักวิเคราะห์ พิจารณาความน่าเชื่อถือของข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ก็จะช่วยให้เราเรียนรู้ ทันโลก ทันเวลา ทันเหตุการณ์
5. ฝึกตนเองให้มีนิสัยขยัน อดทน เพราะการเรียนให้สำเร็จต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ความอดทน และไม่เกียจคร้าน สิ่งเหล่านี้เราต้องสร้างกำลังใจให้เข้มแข็งที่จะเอาชนะตนเอง ให้ทำในสิ่งที่เป็น ประโยชน์ต่อตนเอง
6. สร้างความมั่นใจในตนเองโดยการฝึกคิดทางบวก เพราะกลไกทางจิตของเราจะพยายามผลักดันให้ เราทำตามสิ่งที่เราคิด ถ้าเรามั่นใจตนเองว่าสามารถทำได้ เราก็มักจะทำได้ ตรงข้ามถ้าเราคิดว่า การเรียน เป็น เรื่องยาก เราก็จะไม่อยากเรียน เราจึงควรปลุกใจตนเองเสมอ
7. การเรียนดีนั้น คนเราอาจมีความถนัดในวิธีเรียนแตกต่างกัน ถ้าเรามีวิธีหรือถนัดแบบใดก็จงใช้ แบบนั้นเช่น บางคนเวลาเรียนแล้วต้องสรุปเรื่องสำคัญไว้ทบทวน บางคนชอบอ่านหนังสือมาก ๆ บางคน อ่านแล้วชอบเล่าให้เพื่อนฟัง หรือบางคนตั้งใจฟังครูอธิบายแล้วทบทวนเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจ
8. การฝึกฝนความจำ ความจำเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะเรียนให้ดี ความจำจะเป็นพลังความรู้ของเรา ได้ดี โดยเราต้องหมั่นฝึกฝนและใช้มันอยู่เสมอ การฝึกความจำทำได้โดยฝึกตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต ตั้งใจที่จะจำ รื้อฟื้นเรื่องที่ต้องจำมาทบทวนบ่อย ๆ หมั่นเปรียบเทียบหรือหัดอุปมาอุปมัย ตลอดจนการ ฝึกฝนให้จำแต่แก่นสาระของความรู้

วิธีเพิ่มความจำให้สมอง

วิธีเพิ่มความจำให้สมอง
ถ้ามีความรูสึกว่า ความจำเราแย่ลง เรามีวิธีเพิ่มความจดจำให้สมองมาฝาก

1. บริหารสมองอยู่เสมอ เช่น ต่อจิ๊กซอว์ เล่นครอสเวิร์ด นั่งคิดเลข …
2. กินผักผลไม้สด เช่น ผลไม้ที่มีสีแดง ม่วง น้ำเงิน … โดยเฉพาะตระกูลเบอร์รี่ต่างๆ จะมีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดที่มีความเข้มข้นสูงที่เรียกว่า Anthocyanidin
3. ลดปริมาณแอลกอฮอล์
4. ออกกำลังกาย การออกกำลังกายยังไปเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกระตุ้นความจำของสารเคมีในสมอง ที่เรียกว่า Brain-Derived Neurotrophic Factor) ให้ทำงานได้ดีขึ้นด้วย
5. จดบันทึก ถ้าเรามีเรื่องให้จำมาก ความจำเราอาจจะแย่ เพราะจำได้ไม่หมด ลองหันมาจดบันทึกดูสิคะ จะทำให้สมองเราผ่อนคลายมากทีเดียว
6. ทำสมาธิ ถ้าเราเครียดมากๆ ผ่อนคลายโดยการนั่งสมาธิ ให้จิตใจของเราสงบขึ้น ลองทำตามเคล็ดลับที่เอามาฝากนี้ รับรองว่าสมองของคุณจะโปรดโปร่งขึ้น และมีความสามารถในการจดจำดีขึ้นตามลำดับ

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2552

ทำนายชีวิตรักจากตำราสัญลักษณ์คู่

ทำนายชีวิตรักจากตำราสัญลักษณ์คู่ ตำราสัญลักษณ์คู่นี้ให้ยึดถือวันเกิด คือ วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เป็นสำคัญ วันเกิดแต่ละวันนั้นจะมีเลขหลักประจำวันเกิด คุณจะต้องนำเลขวันเกิดของคุณ และวันเกิดของคนรักคุณนำมาบวกกันเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วให้นำ เลข 3 มาคูณผลลัพธ์นั้นได้ผลลัพธ์เท่าไรหารด้วย เลข 7
> > > เศษที่ได้คือ เลขสัญลักษณ์แห่งคำทำนายตารางตัวเลขประจำวันเกิด

> > > วันเกิด และ เลขประจำวันเกิด
> > > วันอาทิตย์ 1
> > > วันจันทร์ 2
> > > วันอังคาร 3
> > > วันพุธ 4
> > > วันพฤหัสบดี 5
> > > วันศุกร์ 6
> > > วันเสาร์ 7
> > > ตัวอย่าง
> > > ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเกิดวันจันทร์
> > และแฟนของคุณเกิดวันอังคารเลขที่คุณจะต้องนำมาบวกกัน ก็คือเลข 2 และเลข 3 > > > 2 + 3 = 5 > > > นำ 3 มาคูณ 5 x 3 = 15
> > > จากนั้นนำ 7 มาหาร 15 / 7 = 2 ได้เศษ 1 (เพราะหารไม่ลงตัว)เมื่อคุณได้เศษ 1
> > > ก็เปิดไปดูคำทำนายที่สัญลักษณ์ของ เลข 1 คือ
> > สัญลักษณ์ก้อนหินคู่นั่นเองคำทำนาย

คำทำนาย
> > > เศษ 1 ก้อนหินคู่

> > > ดวงแห่งความรักของคุณทั้ง 2 คนนั้น
> > > ค่อนข้างเปล่งประกายรุนแรง
> > > ดังนั้นเมื่อมาครองคู่อยู่ด้วยกัน
> > > ก็มักจะมีเรื่องให้ขัดแย้งกันได้ตลอดเวลา
> > > แต่โดยในส่วนของหัวใจแล้ว
> > > มีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งมาก
> > > คุณมีความรักต่อกันอย่างจริงแท้
> > > ต่างคนต่างอดทนซึ่งกันและกัน
> > > แต่ก็ยังมีความคิดเห็นที่แตกแยกกันเสมอๆ
> > > แม้จะมีรสนิยมบางส่วนคล้ายคลึง
> > > และไปกันได้ดีทีเดียว
> > > ถึงอย่างไรถ้าปรับแก้ไขในเรื่อง
> > > ของอารมณ์ได้เรี่องอื่นก็ไม่มีปัญหา
> > > เพราะคุณเป็นคู่รักที่น่าอิจฉา
> > > และมีความสุขสำราญดี
> > > ในด้านเพศสัมพันธ์ก็มีความกลมกลืน
> > > มีความตั้งใจจริงที่จะนำพาชีวิต
> > > ให้ไปสู่ความสำเร็จในระดับสูงของชีวิต
> > > และทุกอย่างจะเป็นไปได้ง่ายขึ้น
> > > ถ้าคุณทั้งคู่จัดให้ใครคนใดคนหนึ่ง
> > > คอยเหนี่ยวรั้งกันไว้บ้าง
> > > ในบางเรื่องของการใช้เงิน
> > > โดยอย่าฟุ่มเฟือยจนเกินไปในบางครั้ง

> > > เศษ 2 ห่านคู่
> > > คุณเป็นคู่รักที่มีความสุขสบายตามประสา
> > > ตามอัตภาพแม้คุณจะไม่ร่ำรวยมั่งคั่งถึงระดับเศรษฐี
> > > แต่คุณก็ยังเป็นคู่รักที่มีความสุขกันตามประสาคนรัก
> > > ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ยามมีปัญหาใด
> > > คุณก็จะคลี่คลายด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน
> > > พร้อมที่จะเปิดใจให้โอกาสให้อภัย
> > > และเข้าใจในกันและกันเสมอ
> > > ไม่มีความร้อนแรงเข้าหากันมีแต่ความสงบ
> > > เยือกเย็น ถ้อยทีถ้อยอาศัยและมีความตั้งใจ
> > > ที่จะประคับประครองความรัก
> > > ให้เป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนานอย่างอบอุ่น

> > > เศษ 3 รถลาก
> > > แม้จะมีความรักเป็นเครื่องผูกพันคุณทั้งสอง
> > > แต่รื่องเงินทองนั้นดูเหมือนจะมีอิทธิพลมากพอ
> > > ที่จะทำลายความแนบแน่นให้จืดจาง
> > > ทำให้ความสัมพันธ์ห่างเหินกลายเป็นคน
> > > ที่เคร่งเครียด และทะเลาะเบาะแว้งกันเองเสมอ
> > > คุณและคู่รักจะต้องจัดระบบระเบียบ
> > > ของเรื่องเงินๆ ทองๆและเรื่องทรัพย์สิน
> > > ในครอบครัวให้ลงตัวที่สุด มิเช่นนั้น
> > จะเป็นครอบครัวที่ไม่มีความสุข
> > > มีแต่เรื่องขุ่นมั่วและฉุนเฉียวเกรี้ยวกราด
> > > เพียงเพราะเรื่องเงินจนทำให้ความรักถูกบดบังไป
> > > ด้วยปัญหา เรื่องเงินจนหมดความสุข
> > > ทั้งๆ ที่สามารถจะมีชีวิตคู่อย่างสมบูรณ์พูลสุขได้
> > > เพียงแต่รู้จักหันหน้าเข้าปรึกษา
> > > และคลี่คลายปัญหาต่างๆด้วยกันเท่านั้น

> > > เศษ4 รุ่งอรุณ
> > > คุณทั้ง 2 คนเป็นคู่รักที่มีพลังช่วยผลักดัน
> > > ใหักันและกันก้าวไปได้ไกลอย่างสวยสดงดงาม
> > มีชีวิตที่มีเกียรติ มีศักด์ศรี ในแวดวงสังคม
> > > ฐานะมั่งคงร่ำรวย และประสบความสำเร็จ
> > > ในธุรกิจการงาน เป็นคู่รักที่
> > โดดเด่นน่าจับตามองทั้งคู่

> > > เศษ5 ช่อซากุระ
> > > ความรักและความสัมพันธ์อันลึกซึ้งนี้จะยั่งยืน
> > > และมั่นคงชั่วนิรันดร์ คุณทั้งคู่มิได้มีเพียง
> > > แค่ความรักและความห่วงใยต่อกันและกันเท่านั้น
>> > แต่คุณยังนำความสุขความเจริญมาสู่ครอบครัว
> > > จนฐานะนั้นมั่งมีศรีสุขขึ้นเรื่อยๆ
> > > ยิ่งถ้าได้ร่วมธุรกิจ หรือสายการงานเดียวกัน
> > > ก็จะยิ่ง ประสบความสำเร็จและร่ำรวย
> > > ในระดับเศรษฐีจะมีหลักทรัพย์มหาศาล
> > > ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถหรือที่ดิน

> > > เศษ 6 ม้าคู่
> > > คุณจะเป็นคู่รักที่มีควมสุขสำราญ มีเกียรติ
> > > บนแวดวงสังคมเมื่อได้ครองคู่อยู่ร่วมกันแล้ว
> > > ยิ่งจะส่งผลให้ชีวิตคู่ของคุณสวยสดงดงาม
> > > มีทั้งความสุข และไขว่คว้าความสำเร็จ
> > > ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ความเป็นอยู่จะสมบูรณ์แบบ
> > > เพียบพร้อมด้วยฐานะทางสังคมและทรัพย์สิน
> > > เงินทอง มีคนรักใคร่นับหน้าถือตา
> > > มีบริวารและญาติมิตรมากมายแวดล้อม

> > > เศษ 7 ธารน้ำแข็ง
> > > ดวงแห่งความรักของคุณจะเต็มไปด้วย
> > > ความเยือกเย็นเหน็บหนาว
> > > แม้จะมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของหัวใจ
> > > แต่ดูเหมือนว่า คุณทั้งคู่จะจูงมือกัน
> > > ดิ่งลงไปธารน้ำแข็ง ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ดูเหมือนว่า
> > > จะตัดสินใจผิดพลาด และพบกับความผิดหวังอยู่เสมอ
> > มีปัญหามีอุปสรรคนานาผ่านเข้ามาให้ต้องฟันฝ่า
> > > เป็นแรงกดดันให้เคร่งเครียดมีความทุกข์ในใจ
> > > จนสูญเสียความหวานชื่นในความรักนั้นไป
> > > และไม่สามารถที่จะเคียงข้างกันได้ยั่งยืนเนิ่นนาน

> > > เศษ8 หาดทราย
> > > ความจริงแล้วความรักของคุณกับคนรัก
> > > ก็น่าจะไปกันได้ด้วยดี แต่ที่ความสัมพันธ์
> > > มันจบลงง่ายๆ ในเวลาสั้นๆ นั้นก็เป็นเพราะว่า
> > > คุณทั้งสองขาดความผูกพันธ์ที่ลึกซึ้ง
> > > ขาดสายใยที่ผูกมัดใจกัน ทุกอย่างจึงพังทลายง่าย
> > > เมื่อเพียงถูกน้ำสาดเซาะ หรือเจอลมแรงพัดผ่าน
> > > ถ้าคุณสามารถปรับใจให้มีความหนักแน่น
> > > และเข้าใจกันจริงๆ ได้ ความรักก็จะผ่านอุปสรรคได้
> > > คู่รักเช่นคุณนี้ แม้ทนคบกันได้นานวัน
> > > ก็มิผูกพันกัน ลึกซึ้งจริงแท้นัก

> > > เศษ 9 รุ้งกินน้ำ
> > > ความสัมพันธ์ทางใจของคุณทั้งคู่มีความลึกซึ้ง
> > > แน่นแฟ้นต่อกันอย่างน่าอิจฉา
> > > คุณให้ความรักและความห่วงใยอาทรต่อกันอย่างดียิ่ง
> > และสามารถจูงมือกันไปพบกับจุดหมาย
> > > ที่ร่วมฝันไว้ด้วยกันได้อย่างน่าชี่นใจ
> > > แม้บางครั้งจะผ่านแดดผ่านฝน
> > > แต่คุณให้ความสำคัญกับความรักและความเข้าใจ
> > > ต่อกันเสมอ ความรักของคุณจึงงดงาม
> > > และยังมีรสชาติ มีสีสันเสมอ
> > > ไม่น่าเบื่อเลยอีกด้วย

> > > เศษ 0 ฤดูใบไม้ผลิ
> > > เมื่อคุณมีความรักความเสน่หาต่อกันแล้ว
> > > คุณก็ตั้งใจที่จะก้าวไปในวันคืนข้างหน้าพร้อมๆ กัน
> > > ความตั้งใจจริงของคุณจึงเป็นพลังที่จะช่วย ประคองความรักให้คงอยู่ได้
> > > แม้ในความเป็นจริงแล้วจะต้องพบเจอ
> > > กับช่วงเหน็ดเหนื่อยหัวใจไม่น้อยเหมือนกัน
> > ความอดทน และต้องประสานใจกันไว้เสมอ
> > > จะทำให้คนปลื้มใจ เมื่อผ่านวันเวลาอันเลวร้ายไปได้
> > คุณจะพบความสำเร็จในชีวิตด้วยกัน
> > > แต่มีเงื่อนไขคือ ต้องอดทนได้
> > > เพราะหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใจเสาะ
> > > ความรักของคุณจะพังทลายแน่นอน

ของขวัญสื่อความหมาย

เทป - CD - เครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นเทปเพลง แผ่น CD เครื่อง ดนตรีทั้งหลาย มีความหมายถึง จิตใจที่อยากจะส่งมาให้ ถ้าคุณเป็นผู้ให้. . . แปลว่าคุณอยากจะให้ผู้รับรู้ถึงความรู้สึกในจิตใจที่ไม่อาจ บอกได้ แต่เป็นความรู้สึกที่แสนดี และคุณก็เป็นคนโรแมนติก หวานแหว๋วไม่ใช่เล่น แถมขี้อายเล็ก ๆด้วย
ถ้าคุณเป็นผู้รับ. . . ถ้าดนตรีหรือ เทป เพลงที่ส่งมาเป็นเพลงรัก คุณกำลังถูกบอกรักแล้วล่ะ ผู้ให้เป็นคนน่ารัก อบอุ่น เซ็นซิทีฟ อ่อนโยน ช่างฝัน และกำลังรอคำตอบอยู่ด้วยล่ะ...ตัว

กล้องถ่ายรูป-ภาพถ่าย-โปสการ์ดความหมายของกล้องถ่ายรูป หรือภาพถ่าย รวมทั้ง Postcard ด้วย บอกถึงความรู้สึกที่ห่างกันแล้วนะถ้าคุณเป็นผู้ให้. . . หากคุณส่งภาพถ่าย หรือเอาใส่กรอบให้ใคร คุณอยากจะให้เขาคิดถึงคุณเสมอ กลัวว่าเขาจะลืมคุณ แม้กระทั่งกล้องถ่ายรูป ก็อยากให้ถ่ายรูปส่งมาให้กัน บ้างนั่นแหละ มีอาการน้อยใจเล็ก ๆด้วย นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่บอกได้ว่าคนที่ให้เป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยว รักการผจญภัย กล้าเสี่ยง และมีอารมณ์ขัน ไม่อยู่ในระเบียบ ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ รักอิสระเหนือสิ่งใดถ้าคุณเป็นผู้รับ. . . ความหมายคล้าย ๆ กันถ้าคุณได้รับของขวัญเป็นกล้อง ภาพถ่าย ผู้ให้อยากจะบอกว่าคิดถึงมาก อยากมาอยู่ใกล้ชิด คล้าย ๆ กับภาพแทนใจทำนองนั้น หรือกำลังบอกว่า คุณเข้าถึงยาก อยากให้ เปิดใจให้มากกว่านี้หน่อยก็ได้
เสื้อผ้าไม่ว่าเป็นเสื้อผ้า กระโปรง กางเกง แสดงให้ รู้ถึง ความรู้สึกแสนพิเศษที่ลึกลงไปอีกหน่อยถ้าคุณเป็นผู้รับ. . . คนให้เขาอยากให้รู้ว่า มีความรักความห่วงใยอย่างล้นเหลือให้ และยังแสดงให้รู้ว่าต้องการจับจองเป็น เจ้าของหัวใจด้วย ถ้าเป็นชุดชั้นใน หรือ ชุดนอนล่ะก็ แปลว่า นอกจากรักและห่วงใยแล้ว ยังอยากเป็นเจ้าของทั้งตัว ทั้งหัวใจเลย (หนุ่มไหนซื้อให้...ก็ระวังไว้ ให้ดีเชียว)

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2552

นาฬิกา+ทราย+น้ำแข็ง

นานมาแล้ว น้ำแข็งกับนาฬิกาทรายเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็ก ร่วมทุกข์ร่วมสุขจนทั้งคู่เติบใหญ่เข้าสู่วัยหนุ่มสาว ความงดงามของน้ำแข็ง ทำให้นาฬิกาทรายแอบชื่นชมหลงใหล แต่ทุกครั้งที่พยายามแสดงความสนิทสนมใกล้ชิความเย็นชาจากน้ำแข็ง ก็ทำให้นาฬิกาทรายต้องผิดหวังทุกทีไป วันหนึ่งนาฬิกาทรายทะเลาะกับน้ำแข็งอย่างรุนแรงถึงขั้นแตกหัก นาฬิกาทรายร้องให้เสียใจหนีไปอยู่อีกซีกโลกหนึ่ง เวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่านาฬิกาทรายกับน้ำแข็งยังไม่คืนดีกันต่างคนต่างอยู่คนละซีกโลก จนมาวันหนึ่งเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ทำให้โลกจะต้องแตกออกเป็นสองส่วน น้ำแข็งรู้ดีว่าถ้าโลกแตกเป้นสองส่วนแล้วคงไม่ได้เจอกับนาฬิกาทรายตลอดกาล แต่ด้วยทิฐิที่มีอยู่น้ำแข็งจึงเลือกที่จะอยู่นิ่งๆ แทนที่จะออกตามหานาฬิกาทราย ดวงจันทร์โคจรผ่านมา น้ำแข็งจึงถามว่าอีกซีกโลกเป็นอย่างไรบ้างดวงจันทร์บอกว่านาฬิกาทรายกลับมาไม่ทันเพราะโลกกำลังจะแยกจึงปล่อยทรายออกมาปกคลุมรอยเเตกของโลก เพื่อยึดไว้ไม่ให้แยกออกจากกันโดยหวังว่าจะได้กลับมาพบน้ำแข็งอีกครั้ง ทันทีที่รู้น้ำแข็งก็รีบออกตามหานาฬิกาทราย.........สายเกินไป ทรายกำลังจะหมดจากตัวนาฬิกาแล้ว เมื่อน้ำแข็งเริ่มละลาย ในขณะที่ทรายเม็ดสุดท้ายร่วงลงสู่พื้นดิกลายเป็นน้ำทะเลที่อ่อนโยน คอยโอบอุ้มผืนทรายที่บริสุทธ์อยู่คู่กันมาจนทุกวันนี้ ถ้าทุกๆคนละทิ้งทิฐิ แล้วความสุขจะเป็นของทุกๆคนนะ

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2552

ปัญหาของช็อกโกแลต

สารออกซาเลตในช็อกโกแลตเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วได้และหากบริโภคสารดังกล่าวเข้าไปมากจะทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้น้อยลงอีกด้วย นอกจากนี้ โรคเครียดที่เรียกกันว่า ไมเกรน (migraine) นั้น นายแพทย์ โจเซฟ มิลเลอร์ แห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย พบว่า สารเอมีนหลายชนิดที่มีมากในช็อกโกแลตจะส่งผลให้สมองทำงานได้ช้าลง ประสาทอาจอ่อนล้า เซื่องซึมจนถึงง่วงได้ง่ายๆ บางครั้งยังอาจทำให้อารมณ์แปรปรวน สนใจสิ่งแวดล้อมน้อยลง มีผลทำให้อาการไมเกรนกำเริบขึ้นได้ ยังมีโรคอีกหลายโรคที่ต้องระวังจากการได้รับกาเฟอีนมากเกินไป เช่น การมีเยื่อเมือกในอกหรือในปวด (fibro-cystic breast) และโรคนอนไม่หลับ (insomnia) ดังนั้น วิธีง่ายๆ ที่สามารถทำให้โรคเหล่านี้บรรเทาอาการร้ายแรงลงได้ ก็คือการให้ผู้ป่วยงดเครื่องดื่มและอาหารที่มีกาเฟอีนอย่างเด็ดขาด

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552

คำคม


It's easy to say 'I LOVE YOU'. But only 'I DO' says you're really one, for always...


คําว่ารักใครก็พูดได้ แต่สิ่งสําคัญกว่านั้นคือรักที่รักจริงๆ จากหัวใจ ...