วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การขจัดคราบมันในอ่างล้างจาน

หลังการล้างจาน คราบน้ำมันมักติดอยู่บริเวณก้นอ่างและรอบๆอ่าง หากเช็ดหรือล้างธรรมดาจะออกยาก
ให้ใช้น้ำส้มสายชูเทลงในอ่างประมาณ 1/4 ถ้วย เช็ดให้ทั่วบริเวณที่คราบไขมันเกาะแล้วจึง
ล้างน้ำให้สะอาด ใช้น้ำยาล้างจานล้างซ้ำอีกครั้ง คราบไขมันจะหมดไป