วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551

สีน้ำ..ART


ชื่อหนังสือ : รูปแบบและเทคนิคการระบายสีน้ำ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ผู้เขียน : ผู้ช่าวยศาสตราจารย์โกศล พิณกุล

ART....


ชื่อหนังสือ : วาดเส้น ภาพคน
ผู้เขียน : อาจารย์อนันต์ ประภาโส ศบ.มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , คม.ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปุณณภพ บุญเกตุ

หนังสือวาดเส้นภาพคนที่สมบูรณ์ที่สุด ... เพื่อนำไปเป็นคู่มือในการฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะ เพื่อสอบเข้าคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งต้องสอบวิชา วาดเส้นภาพคน (Figure) หรือใช้ฝึกฝนเพื่อประกอบอาชีพช่างเขียน

อยากเรียนวาดรูปเชิญที่นี่เลยคร้าส์

สนุกเพลิดเพลิน สร้างรายได้ สร้างสรรค์ความคิด- อุปกรณ์ฟรี (เรียนห้องแอร์)
ค่าเรียนเพียง 105 บาทหลักสูตร 150 ชั่วโมง
เปิดเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์
รอบบ่าย 13.00-16.00
รอบค่ำ 17.00-20.00
เปิดรับสมัครเรียนตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. 2550
เรียนเกี่ยวกับการร่างและลงน้ำหนัก
1. หุ่นนิ่ง
2. คนเหมือน
3. ทิวทัศน์ ด้วยดินสอ และพู่กันลงหมึกสี
4. การเพ้นท์สี ลงพื้นผ้าต่างๆหลักสูตร 48 ชั่วโมงเรียนวันอาทิตย์ เรียนเวลา 09.00-16.00 น
เปิดเรียนวันที่ 4 ก.พ. 50
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ค่าเรียน 202 บาท
*สถานที่ติดต่อ โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (บางรัก) หลังโรงพักยานนาวาโทร. 02-2366-929
หรือติดต่อโดยตรง อ. ตั้ม 086-599-6635
ถ้าอยากเรียนอะไรเพิ่ม สามารถคุยกันได้